Tootmine

Tootmisel saame pakkuda paindlikke lahendusi, kuna meil puudub miinimum tellimuse kogus. Meie mitmekülgne naiskond tuleb toime nii väikeseeria kuika masstootmisega. Täidame kõik tootmise etapid majasiseselt, sealhulgas juurdelõikuse, õmbluse ja viimistluse.

Meie juurdelõikusosakond koosneb käsilõikusest ja automaatlõikurist. Käsilõikuses lõikame suuremaid tellimusi ning tooteid, mis nõuavad lõikusel erilist tähelepanu. Automaatlõikur võimaldab kiiresti ning efektiivselt lõigata näidiseid ning väikeseeria tellimusi. Juurdelõikusel pannakse erilist rõhku lõikuse kvaliteedile ning kliendi soovil materjali rihtimisele. Kõik õmblusesse minevad tooted kontrollitakse komplekteerimisel üle.

Õmblustšehhi naiskond koosneb 12-st kogenud õmblejast ja meistrist, kelle töökorraldus on jaotatud kaheks, mis võimaldab tooteid õmmelda väikeseerias ja liinis. Sellest tulenevalt oleme suutelised tootma erineva suurusega tootmistellimusi.